Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

 

1. Професія:  6131 Робітник фермерського господарства

 

2.     Кваліфікація:  робітник фермерського господарства 4-го розряду                                                                  

 3.     Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

основи   агротехніки   і агротехнології сільськогосподарських культур;

правила,  способи  та  особливості  виконання сільськогосподарських та інших  робіт машинно-тракторними агрегатами,  згідно з вимогами  агротехніки та агротехнології;

будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних  та   гусеничних   тракторів, сільськогосподарських  і  інших   машин,   складових одиниць, агрегатів, механізмів і систем  автотранспортних  засобів категорій «В» та «C», обладнання тваринницьких  ферм  та комплексів; 

вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання  механізованих  робіт;

ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських  та  інших  машин,  автотранспортних засобів і способи їх усунення;

системи технічного обслуговування, ремонту тракторів,   сільськогосподарських та інших машин, автомобілів;

правила дорожнього руху та перевезення вантажів, порядок і умови перевезення пасажирів та багажу;

правила зберігання та способи захисту від корозії  тракторів,  автомобілів,  сільськогосподарських і інших машин;

основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві;

основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин;

способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються;

методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів;

зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового та шляхового листів та інших документів);

роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, із гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем;

основи роботи з самохідними оприскувачами, включаючи норми внесення хімічних речовин;

норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на ґрунт та підібрати відповідні шини;

норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці;

техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки;

основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори);

основні відомості про призначення і  властивості  металів  та  їх  сплавів,  неметалевих матеріалів,  що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин; 

основи керування транспортними засобами;

причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання;

характер впливу кліматичних умов на безпеку руху;

основи  ринкової  економіки  та  первинного  бухгалтерського  обліку (при  умові  самостійного  ведення  господарства );

основи  трудового  законодавства;

правила догляду, випасання тварин, доїння корів, сортування та  пакування  яєць;

найбільш  поширені  захворювання тварин  та основні прийоми надання ветеринарної допомоги; 

основні корми, вітамінні препарати та мінеральні підгодівлі, що  застосовуються в годівлі тварин;

методи вирощування та інтенсивної відгодівлі молодняку, вимоги  зоогігієни  та  ветеринарії  щодо  утримання  та  відгодівлі  тварин;

правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації

 

та обслуговування тракторів, авто

мобілів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

Повинен уміти:

самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології;

комплектувати машинно-тракторні агрегати;

виконувати транспортні роботи на тракторах та автомобілях категорій «В» та «С» з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів, пасажирів та багажу;

виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і інших машин, на яких працює;

визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх;

самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них;

читати нескладні машинобудівні  креслення,  схеми,  користується   інструкціями   з експлуатації     машин;

раціонально використовувати паливо-мастильні, гумотехнічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини;

виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються;

ремонтувати, складати і регулювати вузли та агрегати середньої  складності тракторів, сільськогосподарських і інших машин із заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів;

готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання;

промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчинів;

проводити технічне обслуговування, ремонт, налагодження та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм та комплексів;

оформлювати первинні документи з обліку робіт на машинно-тракторних  агрегатах, шляхові документи;

вести інші документи первинного бухгалтерського обліку (за умови самостійного ведення господарства);

виконувати ручні та частково  механізовані  роботи  з догляду за коровами та іншим поголів'ям великої рогатої худоби;

годувати та випасати тварин, птицю;

доїти  корів;

вичищати  гній, прибирати приміщення;

брати участь у проведенні профілактичних заходів щодо запобігання  захворюванням тварин;

сортувати, пакувати яйця;

зважувати, навантажувати та відправляти тварин на переробні  підприємства;

дотримуватись правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

  володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

       5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1.         При вступі на навчання

Повна загальна середня освіта.

5.2.         При перепідготовці.

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» згідно з раніше набутими професіями. Кваліфікаційна атестація на право керування тракторами (категорія А1), автомобілями (категорії «В» та «С»), виконання слюсарних робіт з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (3 розряд), догляду за сільськогосподарськими тваринами, птицею (3, 4 розряди), доїння корів (4 розряд). Сертифікат на право виконання робіт з внесенння добрив та застосування засобів хімічного захисту рослин; без вимог до стажу роботи.

5.3.         Після закінчення навчання.

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Робітник фермерського господарства 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг.

Змішане сільське господарство, яке включає діяльність сільськогосподарських одиниць, які поєднують рослинництво і тваринництво без визначення спеціалізації (КВЕД – 2010-2016, секція – А, розділ – 01, група – 01.5, клас – 01.50).

 

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.