Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

1.                     Професія  —  7133 «Штукатур»

2.                     Кваліфікація  штукатур 4-го розряду

3.                     Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

склад та способи приготування декоративних розчинів, розчинів для штукатурки спеціального призначення та бетонів для торкретування;

види та властивості сповільнювачів та прискорювачів тужавлення; 

властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі розчини, розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила користування ними;

способи виконання поліпшеної штукатурки;

способи промаячування поверхонь;

будову розчинонасосів, штукатурних машин, міксерів та низькообертального електрифікованого інструменту (дриль);

 будову затиральних машин; вимоги до якості штукатурних робіт;

способи механізованого нанесення розчинів й торкретування поверхонь.

 

Повинен вміти:

виконувати промаячування поверхонь; 

на­носити штукатурний розчин на поверхню за допомогою розчинонасоса;

виконувати поліпшене  обштукатурювання вручну пря­молінійних поверхонь стін, стель, гладких стовбурів, пі­лястр, ніш з укосами, балок постійного перерізу та ремонт поліпшеної штукатурки;

обштукатурювати укоси, присхідці та відливи;

 витягувати падуги з оброблянням ку­тів;

улаштовувати безпіщану накривку під високоякісне фарбування;

розчищати шви між плитами збірного залі­зобетонного перекриття, стіновими панелями;

опоряджувати лузги та усенки;

виконувати механізоване нанесення розчину на об­штукатурені поверхні; виконувати торкретування поверхонь;

опоряд­жувати укоси збірними елементами;

обштукатурювати камери коробів та каналів по сталевій сітці;

виконувати залізнення по­верхні штукатурки; 

установлювати та кріпити рамки для клапанів та жалюзі;

установлю­вати прибори житлової вентиляції з перевірянням їх дії та укріплення підвісок і кронштейнів;

готувати деко­ративні розчини та розчини для штукатурок спеціально­го призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуко­вбирних, термостійких, рентгенонепроникних тощо) за го­товим рецептом;

 виконувати механізоване затирання опоряджувально­го шару.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

         не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

  

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти. 

Повна або базова загальна середня освіта

5.2. При підвищенні  кваліфікації.

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією «штукатур 3-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням кваліфікації «штукатур 4-го розряду».

 5.3. Після закінчення навчання.

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «штукатур 4-го розряду»; без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Будівельні роботи.

 

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

 

7.3 Медичні обмеження.